Voor behandeling door een osteopaat is verwijzing door de huisarts meestal niet noodzakelijk. Leest u uw polisvoorwaarden hierover na. Een behandeling duurt ongeveer 45 minuten. Een eerste consult kan langer duren, afhankelijk van de aard en oorzaak van de klachten.

Vergoeding
Veel zorgverzekeraars vergoeden (deels) de behandelingen door een osteopaat. Om te weten of dit ook voor u geldt, kunt u dit in de polisvoorwaarden van uw ziektenkostenverzekering nakijken.

Afspraken/annuleren
U wordt vriendelijk verzocht tijdig aanwezig te zijn. Het verzetten of annuleren van uw afspraak dient telefonisch en ten minste 24 uur voor aanvang te gebeuren. Niet tijdig afgezegde afspraken worden volledig in rekening gebracht.

Tarieven
Met ingang van januari 2018 hanteert Praktijk voor Osteopathie Bloemendaal de volgende tarieven. (Wijzigingen voorbehouden)

Consult en behandeling

Volwassenen € 87,-
Kinderen t/m 12 jaar € 70,-
Leden van Aikido Centrum Haarlem  € 70,-


Betaling contant of via eenmalige machtiging.